Metodické listy - vydává ČOS:Metodické listy 12/2018 - Kinesiotaping pro sportovce

Metodické listy 09/2018 - Pohybové hry

Metodické listy 12/2017 - Žonglování pro začátečníky

Metodické listy 06/2014 - HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI PRO ROZVOJ ŘEČI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Metodické listy 03/2014 - Parkour